Baner b

A A A

W dniu 11 września 2017 roku odbyła się XV Sesja Rady Gminy Koszyce, na której przyjęto Uchwałę o zmianie nazwy z Dziennego Domu Senior Wigor na Dzienny Dom Senior+ w Książnicach Małych. Zmiana ta została dokonana z uwagi na aplikowanie o środki na działalność Domu w 2017 r. w ramach zmienionego z nazwy Rządowego Programu Wieloletniego z „Senior-Wigor” na „Senior+” na lata 2015-2020. 

Nasz Dom rozpoczął swoją działalność 14 grudnia 2015 roku i jest miejscem spotkań i miłego spędzania czasu do dziś. Zróżnicowana oferta jaką zapewnia placówka sprawia, że każdy Senior znajduje tu coś dla siebie. Uczestnicy biorą udział w zajęciach aktywizujących ruchowo, rehabilitacji indywidualnej i grupowej, wykonują rękodzieła, śpiewają, uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, międzypokoleniowych. Największym zainteresowaniem cieszą się warsztaty rękodzieł, na których malujemy, wycinamy, lepimy. Seniorzy wykazują swoje zdolności manualne wykonując pod okiem opiekunów bardzo ciekawe prace, które zdobią sale Domu, a także są atrakcyjnym upominkiem dla obdarowanych. Zajęcia są dostosowane do możliwości i zainteresowań Seniorów. 

Nasz Dzienny Dom Senior+ oferuje nie tylko przyjemne zajęcia manualne, ale także wykonywaną przez rehabilitanta – fizjoterapeutę codzienną rehabilitację i zabiegi takie jak: KRIOTERAPIA, LASER, DIADYNAMIK, TENS, INTERDYN, ULTRADŹWIĘKI, ULTRAFONOFOREZA. Seniorzy korzystają z bardzo dobrze wyposażonej sali do ćwiczeń, biblioteki, sali telewizyjnej, chętnie także spędzają czas w pokoju do rozmów indywidualnych. Planowane jest również dalsze zagospodarowanie terenu wokół Dziennego Domu Senior+, aby Seniorzy mogli jeszcze efektywniej spędzać czas na świeżym powietrzu w ciepłe dni. Spotykamy się od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 17. Zapewniamy transport do Ośrodka,  a także codziennie gorący posiłek.

Uczestnicy Dziennego Domu Senior+ spędzają czas w miłej i rodzinnej atmosferze z czego czerpią dużo radości i zadowolenia. Udział w zajęciach pozwala Seniorom poprawić kondycję fizyczną i psychiczną, nawiązać nowe znajomości, rozwijać zainteresowania i dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi.

Zachęcamy do śledzenia działalności Domu na Facebooku – Dzienny Dom Senior+ w Książnicach Małych.

Dzienny Dom Senior+ dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, dlatego też zapraszamy osoby w wieku 60+ zainteresowane ofertą do kontaktu.

Kontakt:

Dzienny Dom Senior+ ,  Książnice Małe 45,

tel. 517 130 774

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach ul. Elżbiety Łokietkówny 14,

tel. 41 35 14 048 wew. 27.

                                                                                     

Dzienny Dom Senior WIGOR w Książnicach Małych powstał dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ oraz dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz środków własnych gminy Koszyce.

W dniu 25 stycznia 2016r przy udziale znakomitych gości nastąpiło uroczyste i oficjalne otwarcie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Książnicach Małych.

Gmina Koszyce jest jednym z dziewięciu samorządów województwa małopolskiego i jedną z 119 gmin w całej Polsce, która otrzymała dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 edycja 2015.

W dniu 2 października 2015r Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz  wraz z Wójtem Gminy Koszyce Panem Stanisławem Rybak udali się na plac budowy w Książnicach Małych gdzie od pierwszych dni września trwają pracę remontowo - budowlane. Remont ten polega na modernizacji  i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej na Dzienny Dom „Senior – WIGOR”.

Gmina Koszyce jest jednym z dziewięciu samorządów województwa małopolskiego i jedną z 119 gmin w całej Polsce, która otrzymała dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 edycja 2015.