Baner b

A A A

W dniu 25 stycznia 2016r przy udziale znakomitych gości nastąpiło uroczyste i oficjalne otwarcie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Książnicach Małych.

Zaproszonych gości powitała Pani Regina Kierońska – Kierownik Dziennego Domu Senior – WIGOR, wśród nich p. Władysława Kosiniak – Kamysz Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pana Adama Kwaśniak – Radnego Województwa Małopolskiego, Księdza Kanonika Adama Pawlik, Starostę Powiatu Proszowickiego p. Grzegorza Pióro, Sekretarz Powiatu Proszowickiego p. Ewę Mroczek, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Aleksandrę Baczyńska, p. Piotra Jańczyk – PSL, Przewodniczącego Rady Gminy Koszyce p. Tadeusza Nawrot, p. Henryka Oleksy – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Proszowicach, Radną Gminy Koszyce p. Jolantę Ciochoń, sołtysa miejscowości Książnice Małe p. Dariusza Wójcikowskiego, Kierownika GOPS Koszyce p. Wiesławę Niedziela oraz Wójta Gminy Koszyce p. Stanisława Rybak.

Następnie głos zabrał gospodarz całej inicjatywy utworzenia Domu Senior – WIGOR p. Stanisława Rybak - Wójt Gminy Koszyce, który także przywitał znakomitych gości. W krótkiej wypowiedzi wyraził podziękowania za dofinansowanie do utworzenia Dziennego Domu dla osób starszych panu Władysławowi Kosiniak – Kamysz Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałowi Województwa Małopolskiego, którego reprezentantem był pan Adam Kwaśniak.

Dzienny Dom Senior WIGOR powstał dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ oraz dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz środków własnych gminy. Dom Senior - WIGOR to połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Główny cel to w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Seniorzy mogą aktywne spędzić czas wolny. Szczególny nacisk kładziony jest na usprawnianie ruchowe, w tym zajęcia z rehabilitantem – fizjoterapeutą. Ważne jest również aby w miłej, rodzinnej atmosferze osoby 60+ mogły spędzić wspólnie te kilka godzin w ciągu dnia.

Głos następnie zabrał: Pan Władysław Kosiniak – Kamysz były Minister Pracy i Polityki Społecznej inicjator tworzenia Dziennych Domów Pobytu Senior – WIGOR. Dofinansowanie, które gmina Koszyce otrzymała dzięki przychylności Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałka Województwa Małopolskiego pozwoliło na wykonanie całkowitej modernizacji i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Książnicach Małych z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu dla osób starszych z możliwością prowadzenia stałej rehabilitacji w bogato wyposażonej sali rehabilitacyjnej.

Po uroczystych przemowach głos zabrał Ksiądz Kanonik Adam Pawlik proboszcz parafii Koszyce, który poświęcił nowo powstały Dzienny Dom Senior – WIGOR.

Wszyscy uczestnicy uroczystości zwiedzili Dzienny Dom Senior – WIGOR, zapoznali się z proponowaną ofertą zajęć dla seniorów w poszczególnych pracowniach i miejscach do tego przeznaczonych. Zgodnie z głosami wypowiadanymi przez gości Dom zrobił ogromne wrażenie na wszystkich.

Dzienny Dom Senior – WIGOR nie istniałby gdyby nie Seniorzy z naszej gminy, którzy są już jego uczestnikami, biorą czynny udział w oferowanych zajęciach czy to manualnych, plastycznych, kulturalnych czy rehabilitacji. Dziękujemy Seniorom za zainteresowanie Dziennym Domem Senior – WIGOR i jego ofertą. Dom dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dlatego też zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa.

Zwieńczeniem oficjalnego otwarcia było wręczenie skromnych upominków dla zaproszonych gości: upominki zostały wykonane przez uczestników zajęć Domu Senior – WIGOR – szkatuły i ramki na zdjęcia ręcznie zdobione z widokami Domu Senior – WIGOR i gminy Koszyce. Na koniec uroczystości nowopowstała w naszej gminie Koszycka Spółdzielnia Socjalna przygotowała poczęstunek dla zaproszonych gości, tym samym promując swoją działalność.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i udział w inauguracji rozpoczęcia działalności Dziennego Domu Senior – WIGOR.

GOPS Koszyce

 

Zdjęcia