Baner b

A A A

Dzienny Dom Senior WIGOR w Książnicach Małych powstał dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na tworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ oraz dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej oraz środków własnych gminy Koszyce.

W okresie od sierpnia do października 2015r prowadzony były prace remontowo – budowlane. Remont ten polegał na całkowitej modernizacji i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Książnicach Małych z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu. Po zakończeniu remontu oraz uzyskaniu wszelkich pozwoleń Dzienny Dom Senior Wigor rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2015r.

Dane kontaktowe:

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” Książnice Małe 45 – tel. 517 130 774

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach ul. Elżbiety Łokietkówny 14 – tel. 41 3514048 wew. 27.

GOPS Koszyce

 

Zdjęcia