Baner b

A A A

Gmina Koszyce jest jednym z dziewięciu samorządów województwa małopolskiego i jedną z 119 gmin w całej Polsce, która otrzymała dofinansowanie na utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych 60+ w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 edycja 2015.

W okresie od sierpnia do października 2015r prowadzony były prace remontowo – budowlane. Remont ten polegał na całkowitej modernizacji i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Książnicach Małych z przeznaczeniem na dzienny dom pobytu. Po zakończeniu remontu oraz uzyskaniu wszelkich pozwoleń w miesiącu grudniu rozpoczęła swoją działalność nowa placówka na terenie gminy Koszyce - Dzienny Dom Senior – WIGOR w Książnicach Małych.

Kadra i pracownicy Domu: p. Regina Kierońska – Kierownik domu, p. Edyta Wypych – opiekun, p. Lidia Gąsior – rehabilitant, stażysta/opiekun – p. Małgorzata Wędel, pracownik gospodarczy – p. Anna Wendel. Głównym celem, który przyświeca nowopowstałej placówce jest zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty prozdrowotnej (rehabilitacja, zajęcia ruchowe, kinezyterapia), edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych wśród osób korzystających z placówki. Dom Senior – WIGOR zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Oferta przeznaczona jest docelowo dla 25 osób, zarówno kobiet jak i mężczyzn w wieku 60+ z terenu naszej gminy. Uczestnicy zajęć w Domu Senior – WIGOR są dowożeni i odwożeni odpowiednio dostosowanym busem. Opiekę podczas transportu sprawuje jeden z opiekunów. Uczestnicy domu korzystają z zajęć rehabilitacyjno – ruchowych (sala rehabilitacyjna bogato wyposażona), manualnych (m.in. rękodzieło), edukacyjnych (m.in. zapoznanie z nowymi technologiami). Korzystać można również z biblioteczki, sali do odpoczynku, sali telewizyjnej, gorącego posiłku. Rodzaj zajęć dostosowany jest do możliwości i zainteresowań uczestników.

Domu Senior – WIGOR pozwala aktywnie zagospodarować wolne chwile Seniorów, zaktywizować, zaangażować ich w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Mamy nadzieję, że Dom Senior – WIGOR stanie się miejscem przyjaznym i otwartym dla naszych mieszkańców.

Dom dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, dlatego też zapraszamy wszystkie osoby w wieku 60+, zainteresowane ofertą do kontaktu osobistego lub telefonicznego:

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” Książnice Małe 45 – tel. 517 130 774

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszycach ul. Elżbiety Łokietkówny 14 – tel. 41 3514048 wew. 27.

GOPS Koszyce

 

Zdjęcia