Baner b

A A A

W dniu 2 października 2015r Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz  wraz z Wójtem Gminy Koszyce Panem Stanisławem Rybak udali się na plac budowy w Książnicach Małych gdzie od pierwszych dni września trwają pracę remontowo - budowlane. Remont ten polega na modernizacji  i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej na Dzienny Dom „Senior – WIGOR”.

Gmina Koszyce uzyskała dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu „SENIOR WIGOR”  w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 edycja 2015, środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowo powstający  Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Książnicach Małych to placówka z  8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” to w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej. Wyspecjalizowana kadra, która zostanie  zatrudniona  w Dziennym Domu „Senior – Wigor” to: fizjoterapeuta, pielęgniarka, dietetyk, animator zajęć. Wszystkie pomieszczenia dostosowane będą do potrzeb osób starszych w tym niepełnosprawnych.

W dniu 2 października 2015r Minister Pracy i Polityki Społecznej Pan Władysław Kosiniak – Kamysz  wraz z Wójtem Gminy Koszyce Panem Stanisławem Rybak udali się na plac budowy w Książnicach Małych gdzie od pierwszych dni września trwają pracę remontowo - budowlane. Remont ten polega na modernizacji  i przebudowie budynku świetlicy wiejskiej na Dzienny Dom „Senior – WIGOR”.

Gmina Koszyce uzyskała dofinansowanie na utworzenie Dziennego Domu „SENIOR WIGOR”  w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – Wigor” na lata 2015-2020 edycja 2015, środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Nowo powstający  Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Książnicach Małych to placówka z  8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior-WIGOR” to w szczególności usługi: socjalne, w tym posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy), terapii zajęciowej. Wyspecjalizowana kadra, która zostanie  zatrudniona  w Dziennym Domu „Senior – Wigor” to: fizjoterapeuta, pielęgniarka, dietetyk, animator zajęć. Wszystkie pomieszczenia dostosowane będą do potrzeb osób starszych w tym niepełnosprawnych.