Baner b

A A A
Ogłoszenie - nabór Seniorów do Dziennego Domu „Senior+” w Książnicach Małych na 2021 rok 
 
W ramach kontynuacji na lata 2021 – 2025 Wieloletniego Programu „SENIOR+”, ogłaszamy nabór Seniorów do Dziennego Domu „SENIOR+” w Książnicach Małych. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie rehabilitacji, aktywności ruchowej, kinezyterapii, terapii zajęciowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, socjalnej i opiekuńczej.
W celu minimalizacji możliwości wystąpienia bądź rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV- 2, zajęcia aktywizujące dla Seniorów do odwołania odbywają się w formie zdalnej. Osoby samodzielne i nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 rok życia zapraszamy do składania deklaracji chęci uczestnictwa w projekcie pod numerem telefonu : 517-130-774 lub w Miejskim i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszycach.
 
Serdecznie Zapraszamy!